Navigácia
Prijímacie konanie O škole Známky Rozvrh Suplovanie eLearning

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 

     Návrh dizajnu propagačného bannera našej školy - vyhodnotenie     

SPŠSaG zastúpená Ing. Karolom Ďungelom v spolupráci  s OZ PASCAL a GEODETKLUB vyhlásila celoškolskú súťaž. Oceňujeme žiakov I. A Tadeáša Nováka a I. BG Lukáša Burdu za účasť v súťaži. Ďakujeme za odvahu zúčastniť sa tejto súťaže.

VAIANOCE
19. 12. 2014

Do galérie VAIANOCE boli pridané fotografie.

SYMPÓZIUM PRAHA
19. 12. 2014

Do galérie SYMPÓZIUM PRAHA boli pridané fotografie.

    XXXV. SYMPOZIUM Z DEJÍN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE  PRAHA     

Národné technické múzeum v Prahe organizovalo 26. 11. 2014 XXXV. sympozium z dejín geodézie a kartografie. Zameranie bolo polytematické, sledovalo udalosti z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastra, ktoré prispevali k doplňovániu zememeračskej historie. Pozornosť bola venovaná osobnostiam, významným dielam a zbierkam prístrojov a máp. Za našu školu sa sympózia zúčastnila pani Ing. Strižincová, ktorá vystúpila v prvej časti s príspevkom o našej expozícii geodézie, kartografie a karastra.

     EXKURZIA  VEĽKÉ  OPATOVICE      

Dňa 11. 12. 2014 sa naši žiaci odboru Geodézia , kartografi a kataster zúčastnili exkurzie v Moravskom kartografickom centre vo Veľkých Opatoviciach. Prečítajte si čo zaujalo žiakov na tejto exkurzii.

EXKURZIA OPATOVICE
18. 12. 2014

Do galérie EXKURZIA OPATOVICE boli pridané fotografie.

SKLADANIE PS STOLÍKOV
18. 12. 2014

Do galérie SKLADANIE PS STOLÍKOV boli pridané fotografie.

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY
17. 12. 2014

Do galérie FESTIVAL VEDY A TECHNIKY boli pridané fotografie.

   KINO NOSTALGIA    

V piatok 196. 12. 2014 ideme do kina, zraz o 8,45 hod. pred kinom. Ako sa tam dostanete, pozrite si tu:          kino_nostalgia.pdf       

FINANČNÁ  OLYMPIÁDA 

Finančná vedomostná súťaž pre stredoškolákov sa v tomto školskom roku vracia pod názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDAŠtudenti stredných škôl si môžu opäť  preveriť  svoje vedomosti     zo sveta financií a súťažiť o MacBook pre seba, ale i finančný     príspevok 2000 Eur pre svoju školu. Prvé kolo  už odštartovalo 19. novembra 2014  a potrvá do 23. januára 2015.Všetko o súťaži a pravidlách nájdete na stránke :https://www.partnersgroup.sk/financna-olympiada

photo

Piatok 19. 12. 2014

Počet návštev: 1867664