Staviteľstvo Profil absolventa Učebný plán STAVITEĽSTVO

Odbor STAVITEĽSTVO

Staviteľstvo

 

STAVITEĽSTVO

4 - ročné denné štúdium ukončené maturitou

 

 • vyučovanie cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk)
 • 3 učebne výpočtovej techniky
 • laboratórium stavebných materiálov a betónových konštrukcií
 • výuku Autocadu a Revitu a MS OFFICE ( Word, Excel, Power Point)
 • oceňovanie stavebných objektov a programe CENKROS
 • odborné exkurzie  na zaujímavé stavby
 • dve multimediálne učebne
 • dve telocvične
 • stravovanie v školskej jedálni
 • e-learning
 • ubytovanie v domove mládeže

 

PARTNERI