• Geodézia, kartografia a kataster

    • 4 - ročné denné štúdium ukončené maturitou

      

     • vyučovanie cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk)

     • moderne zariadené odborné učebne (výpočtová a zobrazovacia technika, fotogrametrické a geodetické laboratórium)

     • vyučovanie odbornej praxe vo veľkom rozsahu v teréne a v školskom geodetickom a fotogrametrickom laboratóriu

     • úzka spolupráca s odbornou geodetickou verejnosťou - absolvovanie prevádzkovej praxe žiakov v štátnych a neštátnych geodetických organizáciách

     • dve multimediálne učebne

     • dve telocvične

     • stravovanie v školskej jedálni

     • e-learning

     • ubytovanie v domove mládeže