Geodézia, kartografia a kataster Profil absolventa Učebný plán GEODÉZIA, KARTOGRAFIA a KATASTER

Odbor GEODÉZIA KaK

Geodézia, kartografia a kataster

 

študijný odbor

GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

 

4 - ročné denné štúdium ukončené maturitou

 

  • moderne zariadené odborné učebne (výpočtová a zobrazovacia technika, fotogrametrické a geodetické laboratórium)
  • vyučovanie odbornej praxe vo veľkom rozsahu v teréne a v školskom geodetickom a fotogrametrickom laboratóriu
  • úzka spolupráca s odbornou geodetickou verejnosťou - absolvovanie prevádzkovej praxe žiakov v štátnych a neštátnych geodetických organizáciách
  • dve multimediálne učebne
  • dve telocvične
  • stravovanie v školskej jedálni
  • e-learning
  • ubytovanie v domove mládeže

 

 

 

 

 

PARTNERI