EXPOZÍCIA GKaK

OTVORENIE

Dňa 5. februára bola na našej škole otvorená EXPOZÍCIA HISTÓRIE GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA.

Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnil aj Ing. Roman Csabay - riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK.

Ing. Alžbeta Strižincová zhromaždila historické prístroje, ktoré sa používali v minulosti a na časovej osi sa dozviete o najstarších technikách merania zemského povrchu.

Kontakt: Ing. Alžbeta Strižincová
Email: astrizincova@gmail.com
strizincova@stav-geo.edu.sk
Telefón: +421 2 4333 6407

PARTNERI