• GEODETKLUB

    • Geodet klub Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej je organizácia, ktorá finančne i materiálne pomáha našej škole. Vznikla z dôvodu nedostatočného financovania školy zo strany štátu. Do tohto fondu prispievajú rodičia žiakov našej školy i rôzne súkromné spoločnosti ochotné pomôcť našej škole. Tieto finančné príspevky sa využívajú na zakúpenie nových pomôcok, na ich údržbu a podporujú tak zlepšenie vyučovacieho procesu.
                 Tieto financie a pomoc sú pre našu školu dôležité najmä preto, lebo pomôcky, ktoré sa využívajú v geodézií sú finančne nákladné a keď chce škola udržať dostatočnú technickú úroveň výučby, mala by využívať čo najmodernejšie a najdostupnejšie pomôcky a technológie. Pokiaľ máte záujem, môžete prispieť i Vy, naša škola ponúka súkromným spoločnostiam bezplatnú reklamu na našich internetových stránkach i tzv. "chodiacu reklamu" na oblečení našich žiakov počas praxe.
                  Občianske združenie Geodetklub poskytlo prostriedky na opravu a vybavenie učební, na nákup odbornej literatúry a softvéru. Vďaka tomu môžu naši študenti získať certifikáty na WinKokeš, Microstation a Photomodeller.
     Prispievame aj na mimoškolské aktivity ako sú Geodetický päťboj, Imatrikulácie, Mikuláš, Deň otvorených dverí, Deň župných škôl, Deň hier, lyžiarsky kurz.

     V školskom roku 2014 -2015 sme z príspevkov rodičov upravili vstupné priestory školy,  vytvorili sme pre žiakov novú oddychovú zónu a zakúpili sme dve nové 3D tlačiarne. Pozrite si fotografie.

     V školskom roku 2015 - 2016 sme z príspevkov rodičov upravili respírium školy a multimediálnu učebňu č. 2.  Zariadili sme nábytkom ďalšie učebne.

     V školskom roku 2016 - 2017 sme z príspevkov rodičov upravili multimediálnu učebňu č. 3, prispeli na interaktívnu tabuľu, zakúpili veľkoformátovú tlačiareň do PU A2. Pozrite si fotografie.
     Za podpory Nadácie VW sme zmodernizovali Učebňu Fyziky a žiaci II. A triedy boli na exkurzii v závode VW.

                   

     Na pozretie fotografií klikni na obrázok!              

     IČO:                31797415

     Číslo účtu:     11494747/0900

     IBAN :             SK08 0900 0000 0000 1149 4747

     KS: 0558

     VS:      202201 pre 1. ročníky

                 202202 pre 2. ročníky

                 202203 pre 3. ročníky

                 202204 pre 4. ročníky          

     Správa pre prijímateľa: uveďte meno dieťaťa