Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  Osoba zodpovedná za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov  

Mgr. Jana Predinská

Oznam protispoločenskej činnosti je možné podať:

  • elektronickou poštou, zaslanou na adresu predinska@stav-geo.edu.sk
  • poštou zaslanou na adresu školy, pričom je na obálke potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK Mgr. PREDINSKEJ– NEOTVÁRAŤ“. Takto označený podnet musí zamestnanec SPŠSaG, preberajúci  poštu, bez otvorenia bezodkladne doručiť do rúk Mgr. Predinskej

 

Ak máte podozrenie na nekalú činnosť, pošlite nám informáciu:

e-mail:

predinska@stav-geo.edu.sk

telefón:

+421 2 4333 6407

Adresa:

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Drieňová 35
826 64 Bratislava

 

PARTNERI