O čom je zelená škola? Environmentálny akčný plán školy Recyklačné symboly Hry Zelená stena

Zelená škola

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny. 

 

http://www.zelenaskola.sk/

Kontakt

Koordinátor:: Mgr.,Bc. Miroslava Síthová
Email: sithova@stav-geo.edu.sk
Miestnosť:: B - 32
Kabinet matematiky

PARTNERI