PROJEKT ESF Jazykový klub Klub matematickej gramotnosti Klub prírodovednej gramotnosti Klub IKT Výzva

Prijímateľ:

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drienova 35, Bratislava

 

Názov projektu:

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej priemyselnej škole skole stavebnej a geodetickej

 

Zameranie projektu:

Dopytovo- orientovaný projekt

 

Konkrétny cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

 

Hlavným cieľom projektu s názvom „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej“ je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy zvýšením kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykové zručnosti a IKT zručnosti – ďalej spoločne aj ako „kľúčové gramotnosti“). 

 

„Tento projekt je podporený z ESF“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

                                                 

             www.esf.gov.sk                                                                                                                       www.minedu.gov.sk

PARTNERI