Navigácia
ŠKOLA UCHÁDZAČI ŽIACI A RODIČIA KONTAKT ZVEREJŇOVANIE

PARTNERI

NOVINKY

 • VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

  Výsledky PP na šk. rok 2019/2020 si môžete pozrieť TU

 • EXKURZIE 1. ROČNÍK

  Žiaci 1. ročníka odboru Staviteľstvo sa zúčastnia exkurzií. Všetko o exkurziách nájdete TU

 • DARUJ KRV

  Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Pripojili sa aj naši žiaci. Ďakujeme.

 • EXKURZIA

  Zážitkové centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente.

  Žiaci I. A a I. C dňa 15. 5. 2019 mali možnosť si vyskúšať ako sa učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov matematika, chémia, či fyzika. Bolo to niečo nové, ale nadšenie a spokojnosť žiakov bolo úžasné.

 • MLADÝ ROZPOČTÁR

  Dňa 7. 5. 2019 na našej škole prebehla certifikácia zo stavebno-ekonomického softvéru CENKROS 4 pre prihlásených študentov štvrtého ročníka. Certifikát pripravila firma KROS, a. s., ktorá našim študentom už niekoľko rokov umožňuje pracovať v školskej verzii tohto softvéru na predmete „príprava a oceňovanie stavieb“. Samotná skúška pozostávala z teoretickej časti, ktorá obsahovala dva testy a z praktického predvedenia rozpočtu podľa predloženého výkresu.

  Všetci prihlásení študenti boli úspešní a skúšku zvládli.

 • MLADÝ PODNIKATEĽ

  Dňa 10. 5. 2019 na našej škole prebehla súťaž „MLADÝ PODNIKATEĽ 2019“, kde žiaci IV. C so zameraním na stavebný manažment preukazovali zručnosti z ovládania ekonomického softvéru ALFA PLUS – jednoduché účtovníctvo. Školskú verziu tohto softvéru nám už niekoľko poskytuje firma KROS a. s. Víťazmi tejto súťaže sú:

  1. Viktória MODROCZKÁ 92 %
  2. Dominika ONDREJKOVIČOVÁ 90 %
  3. Martin MADER 81 %
  4. Samuel MALÍK 80 %
  5. Patrik KOVAROVIČ 75 %

  GRATULUJEME a želáme veľa úspechov.

 • ANKETA

  Milí žiaci, rodičia a kolegovia,

  vo vestibule školy sú prezentované práce našich žiakov - postery zo súťaže VELUX. Odborná porota vybrala víťazné práce. Aj Vy môžete hlasovať v ankete a určiť víťaza žiackeho hlasovania. Hlasovať môžete po prihlásení. Anketu nájdete v module KOMUNIKÁCIA

 • Už plávame

  Po rôznych ťažkostiach a prekážkach, máme povolené PLÁVAŤ. Tešíme sa.

 • DEŇ ZEME SÚŤAŽ

  SPŠSaG pri príležitosti Dňa zeme vyhlasuje súťaže:

  Najkrajšia fotografia Den_Zeme_Sutaz_1.pdf

  Najkrajšia kresba Den_Zeme_Sutaz_2.pdf

  Najkrajšia literárna práca Den_Zeme_Sutaz3.pdf