Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka 134/2021 e-learning REVIT s DPH 22.12.2021
Objednávka 133/2021 stravné lístky s DPH 21.12.2021
Objednávka 131/2021 kancelársky materiál s DPH 16.12.2021
Objednávka 132/2021 oprava úniku vody v budove s DPH 16.12.2021
Objednávka 129/2021 tlačiareň s tonerom s DPH 14.12.2021
Objednávka 130/2021 tlaková skúška s DPH 14.12.2021
Objednávka 126/2021 Pojazdné magnetické tabule s DPH 13.12.2021
Objednávka 128/2021 Vurtuálna knižnica s DPH 13.12.2021
Objednávka 127/2021 Doprava... s DPH 13.12.2021
Zmluva 266/2021 balíček služieb - ZBOROVŇA KOMPLET s DPH 10.12.2021
Objednávka 123/2021 Policové regále s DPH 10.12.2021
Objednávka 125/2021 kancelárske kreslá s DPH 10.12.2021
Objednávka 124/2021 licencia SKETCHUP s DPH 10.12.2021
Objednávka 122/2021 zásobníky... s DPH 09.12.2021
Objednávka 121/2021 maľovanie... s DPH 09.12.2021
Objednávka 120/2021 elektroinštalácia s DPH 09.12.2021
Objednávka 119/2021 Vyspravenie podlahy s DPH 09.12.2021
Objednávka 115/2021 žľaby s DPH 03.12.2021
Objednávka 112/2021 komponenty PC s DPH 03.12.2021
Objednávka 113/2021 učebnice SJL s DPH 03.12.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2644

PARTNERI