Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Eva Madiová MADI Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Miroslava Síthová SITH Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: I.C
Zástupca v triede: IV.BG
 
 
Ing. arch. Darina Sojáková SOJA Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Eduard Baďo BADO Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Gabriela Bariczová BARI1 Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Irena Breyerová BREY Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.BG
 
 
Ing. Iveta Cibuľová CIBU Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Ivana Červenková ČERK Rozvrh
Triedna učiteľka: I.BG
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: IV.C
 
 
Ing. Zuzana Čupková CUPK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Fašánková FASN Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
 
 
Ing. Beatrica Gallusová GALL Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
 
 
Ing. Pavla Hanzlíčková HANZ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Ing. Zdenka Hollá HOLL Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Mária Hrtková HRTK Rozvrh
Triedna učiteľka: II.GD
Zástupca v triede: III.BG
 
 
Mgr. Ľubica Kaľavská KALA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Radovan Kamenský KAME1 Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Zita Kósová KOSO Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Zástupca v triede: III.C
 
 
PaedDr. Jana Kubičková KUBI Rozvrh
Triedna učiteľka: III.BG
 
 
Ing. Daniela Kurucová KURU Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Ing. arch. Katarína Lavrinčíková LAVR Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marcel Matanin Konečný MAKO Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Iveta Medveďová MEDV Učiteľka
 
 
Ing. Ingrid Michalcová MICHA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: II.C
 
 
Ing. Georg Mroč GEOR Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Gabriela Mročová MROC Rozvrh
Triedna učiteľka: II.BG
Zástupca v triede: II.GD
 
 
Ing. Petronela Ovečková OVEC Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Ing. Janka Pajtinková PAJT Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
 
 
Mgr. Ľubica Pavlíková PAVL Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
 
 
Ing. Ivana Pospíšilová POSP Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Repová REPO Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.BG
Zástupca v triede: I.BG
Zástupca v triede: I.C
 
 
Ing. arch. Martin Sarvaš SARV Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Martina Slobodová SLOB Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2022.0.1320 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.01.2022

Voľné miesta na našej škole

PARTNERI