Základná informácia o preukaze žiaka SPŠSaG v Bratislave. Čo robiť v prípade straty karty Čo v prípade poškodenia karty Na dochádzkovom termináli mi svieti červená Vlaky zdarma Známka ISIC na šk. rok 2019 - 2020 PREDĹŽENIE ČIPU NA DOPRAVU ISIC KARTY PRE PRVÁKOV

Základná informácia o preukaze žiaka SPŠSaG v Bratislave.

 

Preukaz žiaka SPŠSaG v zmysle rozvoja informovanosti a vzdelávania mladých ľudí je vyhotovený na základe „Zmluvy o spolupráci s Združením CKM SYTS“ a „ Verejnej kúpnej zmluvy s EMtest – SK s.r.o“ a našou školou. Predmetom zmlúv je dodávka bezkontaktných čipových kariet typu Mifare Štandard CARD IC MF1 IC S70, formát karty podľa normy ISO 7816 s pamäťou s možnosťou zápisu pre automatizovaný identifikačný modulový systém kupujúceho.

ISIC karta má viacej funkcií

PRVÁ - preukaz žiaka SPŠSaG

1.        ako vstup do budovy školy a odchod zo školy

2.        ako potvrdenie o návšteve školy

DRUHÁ - doprava

1.        ako „električenku“ po zaregistrovaní na Dopravnom podniku,

2.        na uplatnenie študentskej zľavy na železnici

3.        ako preukaz na prepravu v prímestských autobusoch a v BID

Tretia – medzinárodný študentský preukaz

Na túto funkciu musíte mať zakúpenú známku ISIC. Potom ju môžete použiť

1.        ako medzinárodný študentský preukaz ISIC na Slovensku,

2.        ako medzinárodný identifikačný preukaz ISIC/EURO<26,

3.        nárok na zľavu na letenky, poistenie, vleky a jazykové pobyty / viď www.euro26.sk/

4.        nárok na množstvo ďalších zliav na ubytovanie, zábavu a pod. / viď www.euro26.sk/

5.        na zaregistrovanie sa v mnohých knižniciach,

6.        prístup k informačnému sprievodcu CKM a časopisu BIG NEWS...
 

Cena preukazu:

Výroba prvej ISIC karty so známkou je 20,- €

Výroba duplikátu je 10,- €

Známka Licencie ISIC a EURO<26  10,- € a je potrebné  zakúpiť si ju vždy na začiatku školského roka.

Platnosť preukazu:

Licencie ISIC a EURO<26 sú platné počas školského roka vždy od 1.9. (začiatku daného školského roka) do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. V tom nasledujúcom školskom roku má žiak možnosť si predĺžiť jeho platnosť prolongačnou známkou ISIC/EURO<26. Známku si zakúpi priamo v škole. Obnovenie platnosti licencií je dobrovoľné. Postupne sa prechádza na elektronickú kontrolu platnosti preukazu. Iba na platný preukaz je možné získať zľavy. Pri cestovaní vlakom sa kontroluje aj vizuálna platnosť (či je aktuálnu prolongačná známka).

Reklamácie a iné otázky ohľadom preukazov u Ing. Ovečkovej

PARTNERI