OZNAM BROŽÚRA O ŠKOLE ODBOR STAVITEĽSTVO ODBOR GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER FOTOGRAFIE ŠKOLY PRIJÍMACIE SKÚŠKY UKÁŽKY ŽIACKYCH PRÁC

OZNAM

 

        Vážení uchádzači o štúdium,

       naša škola plánovala dňa 23.11.2021 pre Vás pripraviť deň otvorených dverí so zaujímavým programom. Tešili sme sa na Vašu účasť a príležitosť ukázať Vám priestory našej školy, možnosť osobne sa porozprávať, vyskúšať si interaktívne úlohy a mnohé iné.

      Pre zhoršenú pandemickú situáciu sme sa rozhodli realizovať deň otvorených dverí iba online formou. V nasledujúcich priečinkoch môžete nájsť galériu fotografií našej školy, stiahnuť si aktuálnu brožúru o našej škole, preklikať si informácie o našich študijných odboroch, pozrieť si ukážky prác našich žiakov aj nahliadnuť do prijímacích testov.

      Veríme, že aj takáto online forma vzbudí Váš záujem o štúdium na našej škole a po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok sa v septembri nasledujúceho školského roka uvidíme osobne v škole.

      V prípade zlepšenia pandemickej situácie Vás radi privítame na dni otvorených dverí vo februári 2022. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421 2 4333 8923 alebo na emailovej adrese riaditelstvo@stav-geo.edu.sk

     Veľa úspechov a dobrý výber strednej školy Vám praje vedenie Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave.

 

 

 

 

PARTNERI