ROČENKY

"...Čas beží, zážitky plynú, roky mladosti rýchlo sa minú.

Skutky však zostanú, spomienky na mladosť nikdy nezahynú..."

                                                                    Andrej Sládkovič

  ROCENKA_2011_2012.pdf  

  ROCENKA_2012_2013.pdf 

  ROCENKA_2013_2014.pdf  

 ROCENKA_2014_2015.pdf   

  ROCENKA_2015_2016.pdf  

  ROCENKA_2016_2017.pdf  

  ROCENKA_2017_2018.pdf  

   ROCENKA_2018_2019.pdf  

 

 

Foto dokumentáciu nájdete vo fotoalbume konkrétneho školského roku

Kontakt

Ročenku vytvorili:: Mgr. Repová Eva, Mgr. Síthová Miroslava, Bc.,Ing. Kósová Zita
Email: riaditelstvo@stav-geo.edu.sk
Telefón: 02 43 33 64 07

PARTNERI