RADA ŠKOLY

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY

Ustanovujúce zasadnutie sa konalo 06.02. 2020 v zborovni školy

 

 

Zloženie RŠ je nasledovné:

 

Za pedagogických zamestnancov:

Ing. Pavla Hanzlíčková - predseda

Ing. Gabriela Mročová

 

Za nepedagogických zamestnancov:

Ing. Branislav Sosenko

 

Za žiakov:

Matúš Topolčány

 

Za rodičov:

Monika Hanzenová - podpredseda

Eva Cabadajová

Zoltán Ládi

 

Za zriaďovateľa:

Simona Žiláková

PaedDr. Igor Mariančík

Ing. Martin Patoprstý

 

Zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce:

JUDr. Vojtech Varga            HORNEX, a. s.

PARTNERI