STAVITEĽSTVO GEODÉZIA KARTOGRAFIA A KATASTER

ODBORNÁ PRAX

STAVITEĽSTVO

 

 

 

 

Milí rodičia,

podľa príslušných vyhlášok a učebných plánov žiaci 2. a 3. ročníka povinne absolvujú dvojtýždňovú odbornú prax, ktorej účelom  je prehĺbenie a rozšírenie  vedomostí a zručností žiakov a  uplatnenie teoretických vedomostí v praxi.

 

 Termín odbornej praxe pre šk. rok 2019 - 2020:

     11. 5. 2020 do 22. 5. 2020      

Miesto odbornej praxe si vyhľadávajú žiaci sami a zmluvu potvrdenú organizáciou predložia na podpis riaditeľovi školy podľa pokynov triednej profesorky.

 Zmluva_na_odbornu_prax_2020.pdf

Zmluva_na_odbornu_prax_2020.docx

 

Zmluva musí byť vyhotovená v troch origináloch s pečiatkou a podpisom.

 

Na zmluve musí byť uvedená kontaktná osoba organizácie s telefónnym číslom.

 

Odborná prax sa vykonáva v čase vyučovania a bude kontrolovaná pedagógmi.

 

 

PARTNERI