Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrid Michalcová
Učebňa I.A
I.BG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Červenková
Učebňa I.BG
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Síthová
Učebňa I.C
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Pavla Hanzlíčková
Učebňa II.A
II.BG Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Mročová
Učebňa II.BG
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zita Kósová
Učebňa II.C
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Petronela Ovečková
Učebňa III.A
III.BG Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Kubičková
Učebňa III.BG
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Janka Pajtinková
Učebňa III.C
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Cibuľová
Učebňa IV.A
IV.BG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Repová
Učebňa IV.BG
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Kurucová
Učebňa IV.C
II.GD Triedny učiteľ Ing. Mária Hrtková
Učebňa geodetické laboratórium

© aScAgenda 2022.0.1320 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.01.2022

PARTNERI