Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia,

prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa na našu strednú školu.

Ak ste prihlášku vyplnili správne príde Vám potvrdzujúci email.

Pre uchádzačov, ktorí absolvujú ZŠ na Slovensku, vyplnenie prihlášky nie je povinné. Prihlášky na školu budú v tomto prípade zasielať samotné základné školy.

Vyplenie elektronickej prihlášky je povinné pre tých uchádzačov, ktorí absolvovali základnú školu mimo územia SR. V týchto prípadoch musia okrem vyplnenia prihlášky doručiť na našu školu aj výpisy známok z koncoročného vysvedčenia 8 ročníka a známky z polročného vysvedčenia za 9. ročník.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


PARTNERI